Aktualności

logo

Obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew i robót budowlanych

Kurs Obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew oraz prac budowlanych i ciesielskich przeznaczony jest przede wszystkim dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi, dorywczego wycinania krzewów a także drzew na terenach zielonych, parkowych, rekreacyjnych, placach budowy, itp.
Kurs Obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew oraz prac budowlanych i ciesielskich przeznaczony jest przede wszystkim dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi, dorywczego wycinania krzewów a także drzew na terenach zielonych, parkowych, rekreacyjnych, placach budowy, itp.

Całe szkolenie trwa 32 godzin w tym 16 godzin praktycznych.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Ramowy program szkolenia

W części teoretycznej szkolenia uczestnik zapozna się z budową i podziałem pilarek, silników spalinowych, obsługą a także konserwacją pilarek mechanicznych. Zostaną poruszone zasady organizowania ścinki drzew oraz bezawaryjne i bezpieczne zasady pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Program części praktycznej:

 • czynności operatora przed rozpoczęciem pracy
 • rzaz ścinający
 • obalanie drzew
 • ścinka drzew o różnych średnicach
 • ścinka drzew pochylonych, trudnych
 • przerzynka drzew


Kontakt szczegółowy w sprawie oferty
Józef Dołęga
Pro Silesia sp. z o.o.
Oddział Głubczyce
ul. Kochanowskiego11/2
tel. 77 54 17 257
e-mail: glubczyce@pro-silesia.pl
logo

Język angielski dla dorosłych

W dzisiejszych czasach znajomość podstaw języka angielskiego to nieodzowny element współczesnej edukacji.
Zapraszamy na kurs z podstaw języka angielskiego. Zajęcia prowadzi lektor angielskojęzyczny, co korzystnie wpływa na opanowanie języka w sytuacjach przypominających prawdziwą komunikację w życiu codziennym.

W dzisiejszych czasach znajomość podstaw języka angielskiego to nieodzowny element współczesnej edukacji.
Zapraszamy na kurs z podstaw języka angielskiego dla osób dorosłych. Zajęcia prowadzi lektor anglojęzyczny, co korzystnie wpływa na opanowanie języka w sytuacjach przypominających prawdziwą komunikację w życiu codziennym.

Szkolenie obejmuje 24 spotkania po 1,5 godziny. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250
e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Adobe Photoshop

Program Adobe Photoshop w ciągu ostatnich lat stał się jednym z najbardziej podstawowych  narzędzi używanych przez projektantów, designerów i fotografów.
Zapraszamy na przekrojowy kurs najpopularniejszej  aplikacji służącej do obróbki grafiki rastrowej.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowszą wersję programu - Adobe Photoshop CS 5.             
Program Adobe Photoshop w ciągu ostatnich lat stał się jednym z najbardziej podstawowych  narzędzi używanych przez projektantów, designerów i fotografów.
Zapraszamy na kurs najpopularniejszej  aplikacji służącej do obróbki grafiki rastrowej.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowszą wersję programu - Adobe Photoshop CS 5.5


Cel szkolenia
Poznanie zasad użytkowania graficznych programów komputerowych oraz nabycie umiejętności wykonywania grafiki komputerowej.

Szkolenie ma charakter praktyczny. Każdy uczestnik pracuje na komputerze klasy PC. Prezentacja materiału przez prowadzącego odbywa się przy pomocy rzutnika multimedialnego.

Uczestnicy po zapoznaniu się z możliwościami kolejnych funkcji programu wykonują przykładowe ćwiczenia problemowe.

Grupa docelowa
Osoby pragnące zdobyć nowe umiejętności posługiwania się profesjonalnym oprogramowanie graficznym.


Długość szkolenia
Adobe Photoshop CS5.5  -  20 godzin


Ramowy program szkolenia
 1. Grafika  rastrowa
 2. Interfejs programu, warstwy
 3. Rysowanie przy pomocy podstawowych kształtów i pędzli
 4. Tworzenie masek i obiektów
 5. Retusz zdjęć cyfrowych

Pracownia
Profesjonalna pracownia komputerowa na 14 niezależnych stanowisk  komputerowych z licencjonowanym oprogramowaniem, tworzących z serwerem sieć komputerową (LAN) wraz z dostępem do Internetu.


Materiały i  sprzęt wykorzystane w trakcie szkolenia
Sprzęt: rzutnik multimedialny (połączony z komputerem prowadzącego), ekran, 15 komputerów (2,8 GHz, 512 MB RAM, Windows XP, Office XP), monitory LCD
Materiały: materiały autorskie oraz skrypty.


Kadra dydaktyczna

Wykwalifikowani trenerzy/wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem


Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250
e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Płatnik ZUS

Kurs PŁATNIK ZUS stworzyliśmy specjalnie dla osób, które chcą szybko i w sposób całkowicie elektroniczny rozliczać się z ZUS-em. Skierowany jest do osób zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych, którzy zobowiązani są do pracy z programem oraz do osób rozpoczynających pracę z programem Płatnik.
Kurs PŁATNIK ZUS stworzyliśmy specjalnie dla osób, które chcą szybko i w sposób całkowicie elektroniczny rozliczać się z ZUS-em. Skierowany jest do osób zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych, którzy zobowiązani są do pracy z programem oraz do osób rozpoczynających pracę z programem Płatnik.


Długość szkolenia
Całe szkolenie trwa 16 godzin - 4 spotkania po 3 godziny dydaktyczne


Egzamin i Certyfikat
Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.


Metody szkolenia
Każdy uczestnik pracuje na komputerze klasy PC. Prezentacja materiału przez prowadzącego odbywa się przy pomocy rzutnika multimedialnego. Uczestnicy po zapoznaniu się z możliwością kolejnych funkcji programu wykonują przykładowe ćwiczenia problemowe.


Pracownia
Profesjonalna pracownia komputerowa na 14 stanowisk komputerowych z licencjonowanym oprogramowaniem.


Ramowy program szkolenia
 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu Płatnik ZUS
 2. Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych ZFA, ZUA, ZZA
 3. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych DRA, RCA, RZA, ZIPA
 4. Generowanie raportów RMUA 

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250

e-mail: biuro@pro-silesia.pll

logo

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Dzięki seminarium Zarządzanie wizerunkiem firmy uczestnicy nauczą się skutecznie kształtować odpowiedni wizerunek firmy, osoby i produktu. Podniosą kompetencje w zakresie profesjonalnych działań wokół wizerunku a także poznają procedurę, metody oraz narzędzia kształtowania wizerunku.
Dzięki seminarium Zarządzanie wizerunkiem firmy uczestnicy nauczą się skutecznie kształtować odpowiedni wizerunek firmy, osoby i produktu. Podniosą kompetencje w zakresie profesjonalnych działań wokół wizerunku a także poznają procedurę, metody oraz narzędzia kształtowania wizerunku.

Szkolenie ma w całości charakter teoretyczno-praktyczny.

Teoria przekazywana jest w formie wykładu. Wszystkim zagadnieniom teoretycznym dedykowane są ćwiczenia, zawierające elementy problemowe oraz wykorzystujące umiejętności nabyte podczas poznawania i rozwiązywania wcześniejszych zagadnień.

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.

Opole

tel. 77 54 17 250

e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Zarządzanie rozwojem pracowników

W trakcie szkolenia Zarządzanie rozwojem pracowników uczestnicy zapoznają się ze wszystkim aspektami zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, począwszy od wyboru strategii działań rozwojowych, przez identyfikację celów rozwojowych, polityki motywowania po dobór właściwych metod.
W trakcie szkolenia Zarządzanie rozwojem pracowników Uczestnicy zapoznają się ze wszystkim aspektami zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, począwszy od wyboru strategii działań rozwojowych, przez identyfikację celów rozwojowych, polityki motywowania po dobór właściwych metod.

Celem seminarium jest poznanie podstawowych zagadnień związanych ze specyfiką  organizacji szkoleń oraz uświadomienie roli rozwoju osobistego i edukacji ustawicznej.

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.

Opole

tel. 77 54 17 250

e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Zarządzanie kluczowymi kompetencjami

 Zarządzanie kluczowymi kompetencjami jest jednym z nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Zdecydowanie większość procesów personalnych może być oparta na kompetencjach.
Celem seminarium jest zapoznanie z  zasadami opisu i wartościowania pracy opartej na kompetencjach, podniesienie standardów działań HR.


Zarządzanie kluczowymi kompetencjami jest jednym z nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Zdecydowanie większość procesów personalnych może być oparta na kompetencjach.

Celem seminarium jest zapoznanie z  zasadami opisu i wartościowania pracy opartej na kompetencjach, podniesienie standardów działań HR.


Uczestnicy  są przygotowani  do prowadzenia systemowego zarządzania kompetencjami w zakresie projektowania, wprowadzania, monitorowania i ich weryfikowania.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, pogadanki, dyskusje na forum grupy. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.


Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.

Opole

tel. 77 54 17 250

e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Kursy spawania MAG i TIG

2012-02-21

marcu zapraszamy na kurs "Spawanie metodą MAG i TIG".
Miejsce szkolenia: Pro Silesia sp. z o. o. Oddział Namysłów,  ul. Pułaskiego 10
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową.
Zapisz się!
tel. 77 54 17 258      e-mail: namyslow@pro-silesia.pl
logo

Uprawnienia elektryczne typu E

2012-02-20

Zapisz się już dziś na kurs "Uprawnienia elektryczne typu E."
Miejsce szkolenie: Pro Silesia sp. z o. o.  oddział Głubczyce,  ul. Kochanowskiego 11/2
Kontakt
tel. 77 54 17 257      e-mail: glubczyce@pro-silesia.pl
logo

Podstawy języka miganego (migowego) dla pracowników administracji publicznej

Zgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r. oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych założoną w roku 2007, język migowy ma być językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej.
Przygotowując się do sprostania założeniom powyższej Ustawy opracowany został przez nas program nauczania, którego celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka miganego.
Zgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r. oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych założoną w roku 2007, język migowy ma być językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej.
Przygotowując się do sprostania założeniom powyższej Ustawy opracowany został przez nas program nauczania, którego celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka miganego w stopniu umożliwiającym:

·        rozumienie prostych wypowiedzi w tym języku,

·        formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania – zgodnym ze specyfiką instytucji zlecającej.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi, którzy są jednocześnie interesantami placówek publicznych. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą samodzielną naukę, stworzy także podstawy do uczestnictwa w kursach o wyższym stopniu trudności.

 

 

Długość szkolenia

15 spotkań po 2 godzin dydaktycznych, razem 30 godzin (poziom 1.)

lub

24 spotkania po 2,5 godziny dydaktycznych, razem 60 godzin (poziom 1. i 2.)

 

 

 

Egzamin i certyfikat

Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

 


Wykładowcy

Wykwalifikowana  trenerka/nauczycielka z praktycznym doświadczeniem.

 

 

Ramowy program kursu

Propozycja programu:

 1.   Pojęcie głuchoty, jej przyczyny oraz skutki.
 2.  Język migowy i język migany- różnice.
 3.  Opanowanie umiejętności odbierania i nadawania komunikatów w języku mijanym.
 4.  Daktylografia (alfabet palcowy).
 5.  Ideografia .
 6.  Podstawowe zwroty grzecznościowe.
 7. Słownictwo z zakresu: w urzędzie, w pracy rodzina, mieszkanie, w szkole, w szpitalu.
 8.  Tłumaczenie komunikatów z i na język migany.

 

 

Pracownia

Sala wykładowa na 30 miejsc lub na miejscu w siedzibie Zleceniobiorcy.

 

 

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.

Opole

tel. 77 54 17 250

e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa jest najpopularniejszą i najszerzej stosowaną dziedziną informatyk.
Celem szkolenia jest poznanie zasad użytkowania graficznych programów komputerowych oraz nabycie umiejętności wykonywania grafiki komputerowej.

Grafika komputerowa jest najpopularniejszą i najszerzej stosowaną dziedziną informatyk.
Celem szkolenia jest poznanie zasad użytkowania graficznych programów komputerowych oraz nabycie umiejętności wykonywania grafiki komputerowej.

Kurs obejmuje 40 godzin (wersja podstawowa) - CorelDraw X4 i Corel PhotoPaint lub 120 godzin (pełna wersja szkoleniowa). Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tyg. w godzinach popołudniowych. 

W ofercie firmy również szkolenie na programy Adobe PhotoShop oraz Adobe Ilustrator.Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie-certyfikat ukończenia kursu.
 
Uczestnicy kursu nauczą się biegle posługiwać programami pakietu Corel X4, zdobędą wiedzę na temat zastosowania elementów grafiki rastrowej oraz wektorowej, będą w stanie samodzielnie przygotowywać ulotki, foldery oraz wykonywać retusz zdjęć.

Ukończenie kursu umożliwia prowadzenie własnej działalności lub pracę w biurze projektowym/agencji reklamowej.

 

Ramowy program kursu:

1. CorelDRAW X4 – grafika wektorowa
2. Corel PhotoPaint X4 – obróbka grafiki bitmapowej
3. Fotografia cyfrowa - retusz zdjęć.
4. Modele kolorów, wydruki, poligrafia

 

Wykładowcy:

Wykwalifikowani trenerzy/wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem.

 

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250
e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Kadry i płace

Szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy administracyjno-biurowej z umiejętnością prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Absolwenci  kursu  będą  posiadali wiedzę  teoretyczną  oraz umiejętności  praktyczne z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych, które  umożliwią  im  prawidłową  realizację  obowiązków  kadrowca  zgodnie z wymogami  prawnymi.

Szkolenie przygotowujące do samodzielnej pracy administracyjno-biurowej z umiejętnością prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Absolwenci  kursu  będą  posiadali wiedzę  teoretyczną  oraz umiejętności  praktyczne z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych, które  umożliwią  im  prawidłową  realizację  obowiązków  kadrowca  zgodnie z wymogami  prawnymi.

 

Szkolenie "Kadry i płace" obejmuje 72 godziny. Zajęcia odbywają się
2-3 razy w tyg. w godzinach popołudniowych.
Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu
Pracownik Kadrowo-Płacowy.

 

Zdobędą  także umiejętność obliczania wynagrodzenia w różnych przypadkach, samodzielnego wykonywania czynności związanych ze  zgłaszaniem  pracownika do  ubezpieczenia oraz wykonywania wszystkich  czynności związanych z miesięcznym rozliczeniem pracownika odręcznie oraz z wykorzystaniem programu komputerowego „Płatnik”.

 


Ramowy program kursu:

1. Podstawowe wiadomości z prawa pracy

2. Organizacja pracy działu personalnego

3. Kancelaria i archiwum zakładowe

4. Ochrona tajemnicy i innych dóbr firmy

5. Interpersonalne czynniki funkcjonowania biura

6. Podstawowe  zagadnienia z BHP i p/poż.

7. Rozliczenia z ZUS-em (zasiłki i składki)

8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

9. Rachuba płac

10. Program komputerowy „Kadry i Płace”

11. Program komputerowy „PŁATNIK ZUS”

 

 

Wykładowcy

Wykwalifikowani  trenerzy/wykładowcy, nauczyciele oraz  kadrowcy z zakładów pracy.

 

 

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250
e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Podstawy obsługi komputera

Niniejszy kurs obsługi komputera pozwoli  Państwu zrozumieć w jaki sposób bezpiecznie korzystać z programów komputerowych oraz Internetu i wielu „dobrodziejstw”, które ma on do zaoferowania.

 Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą efektywnie wykorzystywać komputer w życiu codziennym oraz pracy zawodowej.
Uczestnikami mogą być osoby w każdym wieku, które chciałyby poznać zagadnienia związane z obsługą komputera oraz najbardziej popularnych programów użytkowych i Internetu.

Dla osób powyżej 60 roku życia - 10% zniżki

Niniejszy kurs obsługi komputera pozwoli  Państwu zrozumieć w jaki sposób bezpiecznie korzystać z programów komputerowych oraz Internetu i wielu „dobrodziejstw”, które ma on do zaoferowania.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą efektywnie wykorzystywać komputer w życiu codziennym oraz pracy zawodowej. Uczestnikami mogą być osoby w każdym wieku, które chciałyby poznać zagadnienia związane z obsługą komputera oraz najbardziej popularnych programów użytkowych i Internetu.

 

Szkolenie obejmuje 32 godziny. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 2 razy w tyg. z możliwością zmian.  Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

 

 

 

Kończąc kurs będziesz umiał samodzielnie

 

  • tworzyć i modyfikować dokumenty i pisma biurowe,
  • tworzyć i modyfikować zestawienia i tabele kalkulacyjne,
  • znaleźć ważne informacje w Internecie,
  • komunikować się prywatnie i służbowo wykorzystując pocztę elektroniczną.


Ramowy program kursu

1. Podstawy obsługi systemu Windows XP.

2. Eksplorator Windows.

3. Microsoft Office 2007 – Microsoft Word 2007 – edytor tekstu.

4. Microsoft Office 2007 – MS Power Point XP – prezentacje multimedialne.

5. Microsoft Office 2007- MS Exel 2007 - arkusz kalkulacyjny.

6. Internet wraz z obsługą poczty elektronicznej.

 

 

 

Wykładowcy
Wykwalifikowani trenerzy/wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem.

 

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250
e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Masaż klasyczny

Dobre opanowanie masażu klasycznego, opanowanie technik i metodyki wykonywania masażu klasycznego stanowi podstawę umiejętności masażysty, pozwala opanować inne sposoby i rodzaje masażu, a w efekcie rozwijać prawidłowo swoje umiejętności.

Udział w kursie ma na celu nauczenie słuchaczy teoretycznych i praktycznych podstaw masażu. Wyuczenie posługiwania się technikami masażu, nauczenie łączenia ich w określoną metodyczną całość i stosowania we właściwy sposób w celu uzyskania właściwego efektu końcowego. Dobre opanowanie masażu klasycznego, opanowanie technik i metodyki wykonywania masażu klasycznego stanowi podstawę umiejętności masażysty, pozwala opanować inne sposoby i rodzaje masażu, a w efekcie rozwijać prawidłowo swoje umiejętności.

 

W krajach UE istnieje duże zapotrzebowanie na masażystów. Również w Polsce możliwości jest wiele: zatrudniają ich prywatne gabinety, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, istnieje zapotrzebowanie na zabiegi w domach pacjentów (klientów), w klubach sportowych, salonach kosmetycznych, salonach SPA. Uczestnictwo w kursie daje więc jego uczestnikom szansę na podjęcie pracy w nowym, poszukiwanym zawodzie.

 

Całe szkolenie trwa 80 godzin i odbywa się w systemie weekendowym.

Na zakończenie kursu, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie kursu masażu klasycznego.

 

Temat szkolenia

Kurs masażu klasycznego, izometrycznego, drenażu limfatycznego, masażu relaksacyjnego, energetyzującego i synchronicznego z elementami masażu kosmetycznego z zastosowaniem kosmetyków i olejków aromaterapeutycznych.

 
Ramowy program kursu

Cześć teoretyczna (z elementami prezentacji praktycznych)

Cześć praktyczna

 •     Anatomia i fizjologia człowieka
 •     Teoria i praktyka masażu klasycznego
 •     Zagadnienia praktyczne (metodyka masażu)
 •     Podstawy innych form masażu wywodzących się z masażu klasycznego
 •     Podstawy kinezyterapii i fizykoterapii


 
Kadra dydaktyczna

Wykwalifikowani  trenerzy/wykładowcy -  lekarze ze specjalizacją z rehabilitacji,  magistrowie rehabilitacji.

 

 

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:

 

Pro Silesia sp. z o.o.
Opole
tel. 77 54 17 250
e-mail: biuro@pro-silesia.pl

logo

Operator wózków jezdniowych (widłowych)

Zapraszamy na kurs, pełna nazwa szkolenia "Operatorów wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli" w tym operator wózka elektrycznego wysokiego składowania.

CENA 350 zł! To najlepsza oferta, przeczytaj dlaczego!!!

 • uprawnienia wraz z tłumaczeniami UE w językach angielskim i niemieckim gratis,
 • brak limitu godzin jazdy wózkiem,
 • uprawnienia wymiany bulti LPG w cenie kursu,
 • własna baza szkoleniowa i 3 wózki widłowe,
 • praktyki również na wózku elektrycznym wysokiego składowania,
 • cierpliwi instruktorzy praktyki i interesujące zajęcia teoretyczne,
 • kompletne i przejrzyste materiały szkoleniowe,
 • elastyczne terminy szkolenia i indywidualne rozwiązania,
 • egzamin na naszym sprzęcie (wysoka zdawalność),
 • możliwość płatności ratalnej,
 • stabilna opolska firma, z biurami i pracownikami,
 • bezpieczne dane osobowe kursantów,
 • najniższa cena takiego szkolenia na rynku.
MASZ PYTANIA??? CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ???? SPIESZ SIĘ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
77 54 17 250, biuro@pro-silesia.pl lub formularz zgłoszeniow

 

Zapraszamy na kurs, pełna nazwa szkolenia "Operatorów wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli" w tym operator wózka elektrycznego wysokiego składowania.

CENA 350 zł! To najlepsza oferta, przeczytaj dlaczego!!!
 • uprawnienia wraz z tłumaczeniami UE w językach angielskim i niemieckim gratis,
 • brak limitu godzin jazdy wózkiem,
 • uprawnienia wymiany bulti LPG w cenie kursu,
 • własna baza szkoleniowa i 3 wózki widłowe,
 • praktyki również na wózku elektrycznym wysokiego składowania,
 • cierpliwi instruktorzy praktyki i interesujące zajęcia teoretyczne,
 • kompletne i przejrzyste materiały szkoleniowe,
 • elastyczne terminy szkolenia i indywidualne rozwiązania,
 • egzamin na naszym sprzęcie (wysoka zdawalność),
 • możliwość płatności ratalnej,
 • stabilna opolska firma, z biurami i pracownikami,
 • bezpieczne dane osobowe kursantów,
 • najniższa cena takiego szkolenia na rynku.


OPERATOR WÓZKA TO AKTUALNIE JEDNO Z PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ.
Czy już pracujesz, czy planujesz pracę, czy w kraju czy za granicą, czy na stałe, czy sezonowo.
Kurs na operatora wózka jest podstawowym kursem dla osób pracujących w sklepach,  hurtowniach, magazynach, składach, fabrykach, centrach logistycznych. Wózki jezdniowe są w powszechnym zastosowaniu praktycznie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zmniejszenia obciążenia pracownika. Nawet na tzw. "paleciaka" z napędem elektrycznym trzeba mieć skończony kurs!
Kurs jest obowiązkowy również wśród osób, które obsługują wózek doraźnie, np. podczas dostawy towaru, czy przemieszczając małe palety w sklepie małopowierzchniowym. Pracownicy często nie zdają sobie sprawy, że w razie wypadku przy pracy podczas korzystania z wózka BEZ UPRAWNIEŃ nie przysługują świadczenia i odszkodowanie.

U NAS NIE MA LIMITU GODZIN JAZDY!!! To znaczy, że każdy uczestnik jeździ tak długo, aż się nauczy!

SKOŃCZONY KURS, TO BOGATSZA OFERTA PRACY I LEPSZE WYNAGRODZENIE. Osobom z uprawnieniami operatora wózka jest znacznie łatwiej znaleźć pracę, a dodatkowe uprawnienia pozwalają nie tylko na szybszy awans, ale również wyższe wynagrodzenie za godzinę. Przykładem mogą byc kraje UE, gdzie pracownicy z uprawnieniami mają średnie wynagrodzenie 2 euro wyższe od pracowników bez uprawnień operatora wózka.
WYJEŻDŻASZ ZA GRANICĘ DO PRACY? Zrób kurs przed wyjazdem!
PRACUJESZ ZA GRANICĄ? Przyjedź do Polski, kurs kosztuje w przeliczeniu tylko 83 euro!
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE. Krążą różne mity, które zniechęcają panie do zrobienia uprawnień na wózki. Oświadczamy, że panie doskonale radzą sobie jako operatorzy wózka, a w wielu sytuacjach wykonują tą pracę lepiej i precyzyjniej od panów: nie ponosi ich brawura i rutyna. Rynek pracy pokazuje, że panie z uprawnieniami operatora łatwiej znajdują pracę w handlu, na wyższych stanowiskach i z wyższym wynagrodzeniem.
ZAPRASZAMY OSOBY BEZ PRAWA JAZDY. Do prowadzenia wózka po terenie zakładu pracy NIE JEST WYMAGANE PRAWO JAZDY kategorii B, a jedynie ukończone 18 lat. Dodatkowo osoby, które ukończą szkolenie na wózku jezdniowym, ze względu na podobieństwo do kierowania samochodu o wiele lepiej radzą sobie na kursach prawa jazdy kat. B.
ZAPRASZAMY OBCOKRAJOWCÓW. Nasz rynek jest aktualnie bardzo otwarty na pracowników ze Wschodu. Również wśród nich panuje zasada konkurencji i pracownik o wyższych kwalifikacjach może liczyć na lepsze stanowisko i wynagrodzenie.
MAMY AKTUALNY PROGRAM SZKOLENIA. Nasz program szkolenia jest zatwierdzony przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO i objęty akredytacją KURATORA OŚWIATY. Ponadto część szkolenia związaną z bezpieczeństwem użytkowania wózka, realizujemy zgodnie z posiadaną przez nas akredytacją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
WYDAJEMY UPRAWNIENIA EUROPEJSKIE. WYDAJEMY BEZTERMINOWE ZAŚWIADCZENIA na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (wcześnie MEiN), które SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH Unii Europejskiej. Ponadto BEZPŁATNIE wydajemy przetłumaczone zaświadczenia w językach ANGIELSKIM i NIEMIECKIM (unikasz dodatkowego kosztu tłumaczenia 80 zł za każdy język). Nie zdarzyło się dotychczas, aby któryś z naszych kursantów dzwonił z informacją, że zachodni pracodawca nie uznaje naszych zaświadczeń. Ponadto, na życzenie BEZPŁATNIE wydajemy książeczkę "imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym" wraz z okładką.
W RAMACH KURSU WYDAJEMY UPRAWNIENIA DO WYMIANY BUTLI GAZOWYCH. Część kursów na rynku pod ukrytą niską ceną nie zawiera szkolenia z "bezpiecznej wymiany butli". Trzeba wówczas ten kurs zrobić i zapłacić oddzielnie (nawet do 100 zł). W naszym szkoleniu jest to jego integralna część. Trzeba pamiętać, że operator wózka wymienia butle LPG nawet codziennie i osoba bez uprawnień nie może tego zrobić.
EGZAMIN ODBYWA U NAS. Na tym samym sprzęcie, co jeździsz na kursie. Przeprowadzamy egzamin praktyczny, który odbywa się w ostatnim dniu praktyk i obejmuje zakresem dokładnie te ćwiczenia, które są realizowane w trakcie szkolenia praktycznego. Natomiast egzamin z zakresu teorii poznanej na zajęciach odbywa się w dniu rozdania uprawnień. Ponadto, dla osób zainteresowanych istnieje możliwość zamówienia i zorganizowania egzaminu zewnętrznego UDT (w cenie 152 zł).
DOŚWIADCZENI I CIERPLIWI INSTRUKTORZY. Naszą kadrę stanowią przede wszystkim instruktorzy-praktycy z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjaliści, konserwatorzy. Wszyscy posiadający wszelkie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Nasi instruktorzy są bardzo cierpliwi, mają doświadczenie metodyczne i dydaktyczne, potrafią nauczyć "sztaplowania" (operowania wózkiem) każdego. Jazdy wózkami organizujemy w małych grupach, w godzinach uzgodnionych wspólnie z kursantami. U nas jeździmy wózkami "do oporu" - aż nauczymy. Nie patrzymy na zegarek, że minęło tyle, a tyle godzin. Zajęcia teoretyczne są prowadzone na sali wykładowej, w sposób ciekawy, z licznymi przykładami, pokazami filmów i rysunkami poglądowymi. Wiedza teoretyczna jest cenna zarówno w zakresie ogólnej znajomości mechaniki pojazdowej, ale również hydrauliki pojazdowej oraz bezpieczeństwa i wymiany butli. Ponadto nauczymy Cię podstawowych technik wykrywania usterek i konserwacji wózka.
WŁASNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Każdy uczestnik otrzymuje autorskie MATERIAŁY SZKOLENIOWE, specjalnie opracowane PRZEZ NASZYCH WYKŁADOWCÓW. Jest to bogato ilustrowany 80-stronowy skrypt z całego zakresu objętego kursem. Zawiera kompendium wiedzy operatora i nie trzeba korzystać z żadnych dodatkowych materiałów i kserówek.
WŁASNA BAZA SZKOLENIOWA I WÓZKI. Jako jedyni spośród konkurencji posiadamy własną, przygotowaną do celów szkoleniowych BAZĘ SZKOLENIOWĄ OPERATORÓW WÓZKÓW w Opolu. DYSPONUJEMY WŁASNYM PLACEM MANEWROWYM, mamy hale z regałami oraz obciążonymi paletami do ćwiczenia manewrów transportu i załadunku. Na wyposażeniu mamy 3 WŁASNE wózki renomowanej japońskiej firmy KOMATSU, będące pod nadzorem i posiadające aktualne badania UDT. Nasze wózki są wykorzystywane jedynie dla celów szkoleniowych, to nie są pożyczone, zużyte wózki przy jakimś ruchliwym magazynie. Nasze wózki posiadają również homologację do poruszania się po drogach publicznych (przez posiadaczy prawa jazdy kat.B). Żeby kursant nie miał problemów z opanowaniem wózka, każdy ma do dyspozycji 2 wózki spalinowe/LPG (jeden z automatyczną, a drugi z manualną skrzynią biegów) oraz WÓZEK ELEKTRYCZNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA o wysokości unoszenia 5,5m. Jazda na tym wózku odbywa się bokiem, pomiędzy regałami i dlatego tak ważne jest, aby pojeździć tym wózkiem na kursie, nim rozpocznie się na nim pracę zawodową.

MAMY WÓZEK ELEKTRYCZNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 5,5 metra.
Konkurencja pokazuje go na obrazkach, a u nas na takim pojeździsz!

JESTEŚMY BEZPIECZNĄ I STABILNĄ FIRMĄ Z OPOLSZCZYZNY. Nasza firma zajmuje się szkoleniami od 2000 roku, nie jesteśmy firmą "w teczce" lub z wynajętym biurkiem. Na różnych kursach na Opolszczyźnie szkolimy kilka tysięcy osób rocznie. Mamy pracowników (na umowach o pracę), biura, sale szkoleniowe, spawalnię, hale, plac manewrowy. Blisko setka wykładowców i instruktorów szkoli każdego roku naszych kursantów. Jesteśmy opolską firmą, zatrudniamy i płacimy podatki na Opolszczyźnie. I zachęcamy do wspierania lokalnych firm!
CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE. Dane osobowe naszych kursantów są przechowywane w chronionym centrum danych (nie, nie na naszych dyskach). U NAS MASZ PEWNOŚĆ, że w przypadku zagubienia zaświadczenia, wydamy Ci DUPLIKAT za wiele, wiele lat. Nie sprzedajemy żadnych danych kursantów, nie dzwonimy po zakończonym kursie; Twoje dane są dla na ŚWIĘTE!
SPIESZYSZ SIĘ? OFERUJEMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE. Dla osób, które spieszą się z realizacją kursu lub będą musiały go przerwać z jakichś powodów oferujemy indywidulane podejście do tematu, m.in. możliwość realizacji części zajęć w formie samokształcenia kierowanego.
PŁATNOŚĆ. Oferujemy bardzo elastyczny system płatności m.in. raty, przelew, faktura VAT.
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ. Oprócz szkoleń na wózki realizujemy szereg szkoleń zawodowych oraz uprawnień, m.in. spawaczy, elektryków, palaczy, pilarzy, operatorów dźwigów, suwnic itp.
POMAGAMY ZNALEŹĆ PRACĘ ZA GRANICĄ. A może masz już doświadczenie jako operator wózka wysokiego składowania? Pomożemy Ci znaleźć pracę m.in. w Holandii.


MASZ PYTANIA??? CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ???? SPIESZ SIĘ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
77 54 17 250, biuro@pro-silesia.pl lub formularz zgłoszeniowy