Biblioteka BHP

Od lat gromadzimy literaturę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Realizując cele edukacyjne, postanowiliśmy umożliwić dostęp do naszych zbiorów szerszej grupie odbiorców.

Bezpłatny dostęp do poniższych materiałów zapewniamy w naszej czytelni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 77 54-17-250, na miejscu istnieje możliwość skorzystania z usługi ksero (odpłatnie).

 

Poniższa literatura, to publikacje przygotowane przez Centraleny Instutut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczego (CIOP-PIB), Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Zakład Ubezpieczeń Społęcznych (ZUS).

 

Katalog zawiera aktualnie 93 pozycje (w kolejności alfabetycznej) i będzie stale powiększany.

 

 

Aerozole emitowane w procesach wysokotemperaturowych wytyczne do oceny narażenia zawodowego, wyd. CIOP-PIB

Aerozole emitowane w procesach wysokotemperaturowych wytyczne do oceny narażenia zawodowego, wyd. CIOP-PIB

Aktywna odzież chroniąca przed zimnem z systemem elektroaktywnych materiałów polimerowych, wyd. CIOP-PIB

Aktywna odzież chroniąca przed zimnem z systemem elektroaktywnych materiałów polimerowych, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo biologiczne w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo biologiczne w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn poradnik dla pracodawców, wyd.PIP

Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczne pozyskiwanie drewna poradnik PIP

Bezpieczne pozyskiwanie drewna poradnik PIP

Bhp w pytaniach i odpowiedziach wiedza i praktyka

Bhp w pytaniach i odpowiedziach wiedza i praktyka

Biomasa zalecenia do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, wyd. CIOP-PIB

Biomasa zalecenia do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, wyd. CIOP-PIB

Budownictwo bezpiecznie od startu, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo bezpiecznie od startu, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo dobór środków technicznych zabezpieczających przedupadkiem z wysokości, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo dobór środków technicznych zabezpieczających przedupadkiem z wysokości, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo o bezpiecznej pracy na budowie, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo o bezpiecznej pracy na budowie, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo wymagania bezpieczeństwa pracy, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo wymagania bezpieczeństwa pracy, wyd. ZUS, PIP

Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych ALS DAUF podręcznik, wyd. CIOP-PIB

Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych ALS DAUF podręcznik, wyd. CIOP-PIB

Choroby narządu głosu informacje dla nauczycieli, wyd. ZUS, PIP

Choroby narządu głosu informacje dla nauczycieli, wyd. ZUS, PIP

Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu, wyd. CIOP-PIB

Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu, wyd. CIOP-PIB

Czas pracy kierowców poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Czas pracy kierowców poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Czas pracy w służbie zdrowia, wyd.PIP

Czas pracy w służbie zdrowia, wyd.PIP

Dobre praktyki w sektorze HoReCa vademecum dla pracodawców pracowników i specjalistów bhp, wyd. CIOP-PIB

Dobre praktyki w sektorze HoReCa vademecum dla pracodawców pracowników i specjalistów bhp, wyd. CIOP-PIB

Dostosuj swój zakład pracy do obowiązującego standardu prawa pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Dostosuj swój zakład pracy do obowiązującego standardu prawa pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy, wyd. CIOP-PIB

Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy z laptopem, wyd. ZUS, PIP

Ergonomia pracy z laptopem, wyd. ZUS, PIP

Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy osób starszych wydatek energetyczny, wyd. CIOP-PIB

Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy osób starszych wydatek energetyczny, wyd. CIOP-PIB

Hałas i drgania w procesach pracy, wyd. CIOP-PIB

Hałas i drgania w procesach pracy, wyd. CIOP-PIB

Hałas impulsowy stosowanie ochronników słuchu, wyd. CIOP-PIB

Hałas impulsowy stosowanie ochronników słuchu, wyd. CIOP-PIB

Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności zezwalania na prace, wyd.PIP

Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności zezwalania na prace, wyd.PIP

Konkursy państwowej inspekcji pracy strefa bezpiecznej pracy, wyd.PIP

Konkursy państwowej inspekcji pracy strefa bezpiecznej pracy, wyd.PIP

Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych, wyd. CIOP-PIB

Metoda oceny zmęczenia mięsni w aspekcie cech osobniczych pracownika, wyd. CIOP-PIB

Metoda oceny zmęczenia mięsni w aspekcie cech osobniczych pracownika, wyd. CIOP-PIB

Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników kwestionariusz, wyd. CIOP-PIB

Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników kwestionariusz, wyd. CIOP-PIB

Mobbing informator dla pracodawcy, wyd.PIP

Mobbing informator dla pracodawcy, wyd.PIP

Moja pierwsza praca komiks, wyd.PIP

Moja pierwsza praca komiks, wyd.PIP

Niebezpieczne studzienki szamba i zbiorniki, wyd.PIP

Niebezpieczne studzienki szamba i zbiorniki, wyd.PIP

Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanoczasteczki, wyd. CIOP-PIB

Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz    nanoczasteczki, wyd. CIOP-PIB

Niepełnosprawny pracownik, wyd.PIP

Niepełnosprawny pracownik, wyd.PIP

Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR), wyd. CIOP-PIB

Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR), wyd. CIOP-PIB

Obciążenie pracą umysłowa na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem żądań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie pracą umysłowa na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem żądań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego podczas wykonywania rożnych czynności pracy dobre praktyki, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego podczas wykonywania rożnych czynności pracy dobre praktyki, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego powodowane przez momenty obrotowe powstające przy obsłudze maszyn ręcznych z napędem elektrycznym, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego powodowane przez momenty obrotowe powstające przy obsłudze maszyn ręcznych z napędem elektrycznym,    wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążeń cieplnych na zmienne w czasie środowisko termiczne, wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążeń cieplnych na zmienne w czasie środowisko termiczne, wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły, wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły, wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka mobbingu w pracy, wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka mobbingu w pracy, wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycja na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV), wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycja na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV), wyd. CIOP-PIB

Ocena skuteczności ochrony pracowników przed łącznym zagrożeniem cząstkami aerozol cieczy i ciął stałych zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Ocena skuteczności ochrony pracowników przed łącznym zagrożeniem cząstkami aerozol cieczy i ciął stałych zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Ochronniki słuchu dobór i użytkowanie, wyd. CIOP-PIB

Ochronniki słuchu dobór i użytkowanie, wyd. CIOP-PIB

Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka, wyd. CIOP-PIB

>Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie ryzyka odbicia przy cieciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie ryzyka odbicia przy cieciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi, wyd. CIOP-PIB

Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym poradnik, wyd. CIOP-PIB

Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym poradnik, wyd. CIOP-PIB

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy, wyd. CIOP-PIB

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy, wyd. CIOP-PIB

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów, wyd.CIOP-PIB

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów, wyd.CIOP-PIB

Polimerowe sensory temperatury i rozciągania w odzieży barierowej oraz elementach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, wyd. CIOP-PIB

Polimerowe sensory temperatury i rozciągania w odzieży barierowej oraz elementach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, wyd. CIOP-PIB

Poślizgnięcia i potknięcia poradnik, wyd.PIP

Poślizgnięcia i potknięcia poradnik, wyd.PIP

Potracenia z wynagrodzenia, wyd.PIP

Potracenia z wynagrodzenia, wyd.PIP

Praca narzędziami wytwarzającymi drgania zagrożenia, wyd. CIOP-PIB

Praca narzędziami wytwarzającymi drgania zagrożenia, wyd. CIOP-PIB

Praca przy monitorach ekranowych, wyd. ZUS

Praca przy monitorach ekranowych, wyd. ZUS

Praca tymczasowa, wyd.PIP

Praca tymczasowa, wyd.PIP

Praca w wysokich i niskich temperaturach, wyd.PIP

Praca w wysokich i niskich temperaturach, wyd.PIP

Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika, wyd. CIOP-PIB

Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika, wyd. CIOP-PIB

Promieniowanie optyczne w srodowisku pracy, wyd. CIOP-PIB

Promieniowanie optyczne w srodowisku pracy, wyd. CIOP-PIB

Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej, wyd. CIOP-PIB

Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej, wyd. CIOP-PIB

Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego, wyd. CIOP-PIB

Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego, wyd. CIOP-PIB

Regulamin pracy i wynagradzania, wyd.PIP

Regulamin pracy i wynagradzania, wyd.PIP

Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Ryzyko zawodowe w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Ryzyko zawodowe w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Środki ochrony narządu wzroku, wyd.PIP

Środki ochrony narządu wzroku, wyd.PIP

Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, wyd. CIOP-PIB

Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, wyd. CIOP-PIB

Stres w pracy poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Stres w pracy poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Sztuczne promieniowanie optyczne zasady oceny ryzyka zawodowego poradnik, wyd. CIOP-PIB

Sztuczne promieniowanie optyczne zasady oceny ryzyka zawodowego poradnik, wyd. CIOP-PIB

Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców wyniki badan, wyd. CIOP-PIB

Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców wyniki badan, wyd. CIOP-PIB

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, wyd.PIP

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, wyd.PIP

Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, wyd. CIOP-PIB

Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, wyd. CIOP-PIB

Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego, wyd. CIOP-PIB

Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego, wyd. CIOP-PIB

Wiek i płeć pracowników a bezpieczeństwo przy ręcznych pracach transportowych, wyd. CIOP-PIB

Wiek i płeć pracowników a bezpieczeństwo przy ręcznych pracach transportowych, wyd. CIOP-PIB

W pierwszej pracy Olesiak Natkaniec, wyd. ZUS

W pierwszej pracy Olesiak Natkaniec, wyd. ZUS

Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym jak leczyć i zapobiegać, wyd. ZUS

Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym jak leczyć i zapobiegać, wyd. ZUS

Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki powierzchniowej metali, zalecenia do kontroli czystości higienicznej stanowisk pracy, wyd. CIOP-PIB

>Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki    powierzchniowej metali, zalecenia do kontroli czystości higienicznej    stanowisk pracy, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki powierzchniowej metali zalecenia do oceny ryzyka, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki    powierzchniowej metali zalecenia do oceny ryzyka, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy, wyd.PIP

Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy, wyd.PIP

Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia psychospołeczne poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Zagrożenia psychospołeczne poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Zakaz konkurencji, wyd.PIP

Zakaz konkurencji, wyd.PIP

Zalecenia do ograniczania narażenia na drobne frakcje cząstek w spalinach biodiesla, wyd. CIOP-PIB

Zalecenia do ograniczania narażenia na drobne frakcje cząstek w spalinach biodiesla, wyd. CIOP-PIB

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej, wyd. CIOP-PIB

Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej, wyd. CIOP-PIB

Zespół chorego budynku ocena parametrów środowiska pracy, wyd. CIOP-PIB

Zespół chorego budynku ocena parametrów środowiska pracy, wyd. CIOP-PIB

Zespół cieśni nadgarstka, wyd. ZUS

Zespół cieśni nadgarstka, wyd. ZUS

Zgodnie z prawem i bezpiecznie poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy PIP, wyd. ZUS

Zgodnie z prawem i bezpiecznie poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy PIP, wyd. ZUS

Zwolnienia grupowe, wyd.PIP

Zwolnienia grupowe, wyd.PIP