Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa > Bezpłatne szkolenia > Pierwsza pomoc przedmedyczna. Bezpłatny instruktaż.

Bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Zapraszamy na zapisy w edycji na rok 2022!
Firma PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu realizuje cykl bezpłatnych szkoleń i instruktaży w zakresie udzielania pierwszj pomocy.

  • Szkolenia są bezpłatne – refundowane z funduszu prewencji wypadkowej ZUS.
  • Skierowane są do przedsiębiorców prowadzących lub/i rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.
  • Szkolenia będą realizowane do końca 2022 roku.

Obowiązująca od stycznia 2009 r. nowelizacja Kodeksu Pracy nakłada na każdego pracodawcę szereg nowych obowiązków polegających między innymi na zapewnieniu środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację w razie niebezpieczeństwa.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia z zakresu podstawowych czynności udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Długość szkolenia
Seminarium obejmuje 4-5 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (ćwiczenie sposobów udzielania pierwszej pomocy).

Otrzymane zaświadczenia i certyfikaty
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na drukach na podstawie § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,z pózn. zm.).

Egzamin

Szkolenie kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas i miejsce szkolenia
Termin szkolenia ustalamy wspólnie ze Zlecającym. Szkolenie realizujemy w naszej siedzibie w Opolu lub w miejscu wskazanym przez Zlecającego.

Kadra dydaktyczna

Wykwalifikowani praktycy bezpośrednio związani z ratownictwem medycznym.

Ramowy program szkolenia

  1. Prawne i etyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
  2. Pierwsza pomoc przedmedyczna - definicja, cel, zakres
  3. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia - krwotok, złamanie, zatrucie, oparzenie, zadławienie etc.
  4. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Zadaj pytanie/Zapisz się