Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa > Bezpłatne szkolenia > Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Bezpłatne.


Bezpłatne okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Zapraszamy na zapisy w edycji na rok 2021!
Firma PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu realizuje cykl bezpłatnych, okresowych szkoleń bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. 
  • Szkolenia są bezpłatne – refundowane z funduszu prewencji wypadkowej ZUS.
  • Skierowane są do przedsiębiorców prowadzących lub/i rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla kadry kierowniczej każdego szczebla.
  • Szkolenie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy obowiązkowe.
  • Szkolenia będą realizowane do końca 2021 roku.
Szkolenie ma charakter ogólny. Zakres tematyczny obejmie: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, rozpoznawanie zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, a także analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ponadto mowa będzie o metodyce i organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o zasadach postępowania w razie wypadku w czasie pracy, udzielania pierwszej pomocy, jak również ochronie przeciwpożarowej. Poruszona również zostanie tematyka społecznych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Program i czas szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.1860).
Zapisy prowadzone są w trybie indywidualnym lub dla całych grup.

Ze względu na ograniczone środki o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się telefonicznie, adres e-mail lub formularz zgłoszeniowy na stronie pro-silesia.pl.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu ul. Ozimska 14-16 lok. 314 lub w innych miejscach uzgodnionych z uczestnikami szkolenia (na terenie zakładu pracy, urzędu, itp.).

Preferowana ilość uczestników w jednej grupie: 20-25 osób
Kontakt i zapisy: tel. 77 54-17-250 lub klikając w przycisk zapisz się/zadaj pytanie