Aktualności

logo

Kurs na wózki jezdniowe - start 8 września

2014-08-27

Ogłaszamy nabór na kurs "Operator wózka jezdniowego".
Start 8 września 2014. Zajęcia odbywać się będą codziennie.
Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia w języku polskim, angielskim i niemieckim, umożliwiające rozpoczęcie pracy w krajach UE.

Kontakt: Rafał Czarnecki tel. 77 54-17-255 lub 77-54-17-250
lub czarneckir@pro-silesia.pl lub biuro@pro-silesia.pl 
logo

Uprawnienia elektryczne E i D

2014-07-15

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczne E i D. Szkolenie odbędzie się w dniach 24, 25, i 28 lipca (egzamin).
Szczegółowe informacje Rafał Czarnecki tel. 77 5417255 lub czarneckir@pro-silesia.pl.
logo

Wakacyjny ekspresowy kurs wózków jezdniowych

2014-07-15

Ogłaszamy nabór na kurs "Operator Wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą bulti". Szkolenie w trybie ekspresowym rozpocznie się 30 lipca. 
Jazdy odbywają się na wózkach renemowanej japońskiej fimy Komatsu, dwóch spalinowych (z manualną i automatyczną skrzynią biegów) oraz na elektrycznym bocznym wysokiego składowania. Wózki wykorzystywane są tylko do celów szkoleniowych.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie w języku polskim, angielskim i niemieckim, umożliwiające  podjęcie pracy w krajach UE.
Zapraszamy! tel. 77 54-17-250 lub 77 54-17-255
logo

Wakacyjna promocja: wynajem sali konferencyjnej

2014-07-11

Wakacyjna promocja WYNAJMU  SALI w centrum Opola


Firma Pro Silesia sp. z o. o. oferuje możliwość wynajęcia profesjonalnej, dobrze wyposażonej sali do wszelkich rodzajów szkoleń, prezentacji i konferencji.

 

 

OFERTA   WYNAJMU  SALI


Firma Pro Silesia sp. z o. o. oferuje możliwość wynajęcia profesjonalnej, dobrze wyposażonej sali do wszelkich rodzajów szkoleń, prezentacji i konferencji.

Sala jest doskonale zlokalizowana w samym centrum miasta, w Opolu przy ul. Ozimskiej 14-16 lok. 314 (budynek Rzemieślnika, III piętro). Cały budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek posiada dwie windy, osobową i towarową. Dla uczestników dostępna jest również świeżo wyremontowana toaleta.

Sala wyposażona w jest 14 stanowisk komputerowych (plus dodatkowe, piętnaste stanowisko komputerowe dla osoby prowadzącej), rzutnik multimedialny, ekran, dużą tablicę magnetyczną/suchościeralną, flip-charty. Stanowiska komputerowe posiadają zainstalowane pakiety biurowe Office. Sala posiada stały dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi, dzięki czemu mogą Państwo przeprowadzić szkolenia i prezentacje jeszcze efektywniej.

Firma Pro Silesia oferuje profesjonalną obsługę w postaci serwisu kawowego, usługi cateringowej każdego szkolenia, z możliwością dostosowania do Państwa indywidualnych potrzeb, aby mogli się Państwo skupić wyłącznie na merytorycznym aspekcie szkolenia lub konferencji.


Ilość osób:

  • max. 45 w ustawieniu „kinowym”,
  • 20 osób w ustawieniu „klasowym”,
  • 22 osoby w ustawieniu litera „U”,
  • 14+1 stanowisk komputerowych.

 

Całkowity metraż sali to 70 m2. Wysokość 3,4 m.

Cena do uzgodnienia.


Wszelkich informacji w sprawie wynajmu i organizacji szkolenia:

Pro Silesia sp. z o. o.

Opole ul. Ozimska 14-16, lok. 314

tel. 77 54 17 250

biuro@pro-silesia.pl 

logo

Okresowe BHP

2014-07-02

Zapraszamy na szkolenie BHP dla:
-pracodawców,
-pracowników robotniczych,
-racowników administracyjno - biurowych.
Miejsce szkolenia: Pro Silesia sp. z o. o.  oddział Głubczyce,  ul. Kochanowskiego 11/2


Kontakt szczegółowy
tel. 77 54 17 257      e-mail: glubczyce@pro-silesia.pl
logo

Sanitariusz szpitalny

2014-06-02

Pro Silesia sp. z o.o. oddział Głubczyce ogłasza nabór na kurs "Sanitariusz szpitalny", który obejmuje 200 godz. zajęć w dniach i miejscu ustalonym ze słuchaczami.


Kontakt:
Józef Dołęga
Pro Silesia sp. z o.o.
Oddział Głubczyce
ul. Kochanowskiego 11/2
48-100 Głubczyce
tel: 77 5417257

ZAPRASZAMY!
logo

Kurs "AutoCad Architecture, Autodesk Land Desktop"

2014-05-09

           Firma Pro Silesia sp. z o.o. w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu szkolenie pn.: "AutoCad Architecture oraz Autodesk Land Desktop - poziom podstawowy".
      Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013


Termin realizacji szkolenia : 12.05.2014 r. - 10.06.2014 r.


Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl

logo

Kurs "Grafika komputerowa"

2014-05-09

          Firma Pro Silesia sp. z o.o. w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu szkolenie pn.: "Grafika komputerowa 1.,2.,3. stopnia: Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator".

          Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013


Termin realizacji szkolenia : 12.05.2014 r. - 10.06.2014 r.


Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl

logo

Grafika komputerowa

2014-05-07

Nabór na kurs "Grafika komputerowa"

Kurs obejmuje 120 godzin. Wersja podstawowa - CorelDraw i Corel Photo Paint.
Ukończenie kursu umożliwia prowadzenie własnej działalności lub pracę w biurze projektowym/agencji reklamowej.

Ramowy program kursu:
1. CorelDRAW X4 – grafika wektorowa
2. Corel PhotoPaint X4 – obróbka grafiki bitmapowej
3. Fotografia cyfrowa - retusz zdjęć.
4. Modele kolorów, wydruki, poligrafia.

Miejsce szkolenia: ul. Ozimska 14-16 lok. 314, Opole (RZEMIEŚLNIK III p.)

Zapisy pod numerem telefonu: 77 54 17 250 lub adresem e-mail: biuro@pro-silesia.pl

ZAPRASZAMY!
logo

Przygotowujący do egzaminu na uprawnienia D z pomiarami Grupa III (gazowe)

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uczestnik szkolenia zapozna się przepisami w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej, przepisów w zakresie budowy w/w urządzeń, przepisów dotyczących BHP i ppoż.
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uczestnik szkolenia zapozna się przepisami w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej, przepisów w zakresie budowy w/w urządzeń, przepisów dotyczących BHP i ppoż.
 
Warunki stawiane słuchaczom kursu:
- ukończenie 18 lat,
 
Czas trwania kursu dla 1 kursanta :
30 godzin
 
Egzamin:    
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną
 
Program kursu:
 

Lp.

Temat

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin teorii

Liczba godzin ćwiczeń

1

Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-gazowych

3

3

-

2

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

3

3

-

3

Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej
i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3

3

-

4

Przepisy dotyczące budowy urządzeń , instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

5

5

-

5

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6

6

-

6

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

4

4

-

7

Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

2

2

-

8

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–

pomiarowych i montażowych

4

4

-

OGÓŁEM

30

30

-

logo

Przygotowujący do egzaminu na uprawnienia D z pomiarami Grupa I (elektryczne)

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV wraz z pomiarami. Uczestnik szkolenia szkolenia ma kierować czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych oraz osobami na stanowiskach technicznych i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV wraz z pomiarami. Uczestnik szkolenia szkolenia ma kierować czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych oraz osobami na stanowiskach technicznych i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 
Warunki stawiane słuchaczom kursu:
- ukończenie 18 lat,
 
Czas trwania kursu dla 1 kursanta :
30 godzin
 
Egzamin:    
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną

Program kursu:

Lp.

Temat

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin teorii

Liczba godzin ćwiczeń

1

Przepisy dotyczące przyłączenia urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3

3

-

2

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego zbytkowania paliw i energii

3

3

-

3

Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3

3

-

4

Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

5

5

-

5

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6

6

-

6

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.

4

4

-

7

Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

2

2

-

8

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

4

4

-

OGÓŁEM

30

30

-

 
logo

Przygotowujący do egzaminu na uprawnienia E z pomiarami Grupa II (energetyczne)

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych – cieplnych. Uczestnik szkolenia szkolenia zapozna się z zasadami budowy ,działania oraz warunkami technicznymi obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych-cieplnych, zasadami eksploatacji w/w urządzeń, warunkami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych zasadami BHP, ppoż.
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych – cieplnych. Uczestnik szkolenia szkolenia zapozna się z zasadami budowy ,działania oraz warunkami technicznymi obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych-cieplnych, zasadami eksploatacji w/w urządzeń, warunkami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych zasadami BHP, ppoż.
 
Warunki stawiane słuchaczom kursu:
- ukończone 18 lat
 
Czas trwania kursu dla 1 kursanta :
30 godzin
 
Egzamin:    
Przed Państwową Komisją Egzaminacyjną

Program kursu:

Lp.

Temat

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin teorii

Liczba godzin ćwiczeń

1

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych -

cieplnych

5

5

-

2

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych -

cieplnych

7

7

-

3

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

5

5

-

4

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

7

7

-

5

Instrukcje postępowania w razie awarii , pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia , zdrowia i środowiska

6

6

-

OGÓŁEM

30

30

-

 
logo

Przygotowujący do egzaminu na uprawnienia D z pomiarami Grupa II (energetyczne)

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru urządzeń i instalacji i sieci energetyczno-cieplnych. Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej, przepisów w zakresie budowy w/w urządzeń, przepisów dotyczących BHP i ppoż.
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru urządzeń i instalacji i sieci energetyczno-cieplnych. Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej, przepisów w zakresie budowy w/w urządzeń, przepisów dotyczących BHP i ppoż.
 
Warunki stawiane słuchaczom kursu:
- ukończenie 18 lat,
 
Czas trwania kursu dla 1 kursanta :
30 godzin
 
Egzamin:    
Przed Państwową Komisją Egzaminacyjną

Program kursu:

Lp.

Temat

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin teorii

Liczba godzin ćwiczeń

1

Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

energetycznych-cieplnych

 

3

 

2

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

 

3

 

3

Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

 

3

 

4

Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

 

5

 

5

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

 

6

 

6

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

 

4

 

7

Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

 

2

 

8

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–

pomiarowych i montażowych

 

4

 

OGÓŁEM

 

30

 

 
logo

Przygotowujący do egzaminu na uprawnienia E z pomiarami Grupa III (gazowe)

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych-gazowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami budowy działania oraz warunkami technicznymi obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych -gazowych, warunkami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, zasadami BHP i ppoż.
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych-gazowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami budowy działania oraz warunkami technicznymi obsługi urządzeń instalacji i sieci energetycznych -gazowych, warunkami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, zasadami BHP i ppoż.
 
Warunki stawiane słuchaczom kursu:
- ukończenie 18 lat,
 
Czas trwania kursu dla 1 kursanta :
30 godzin
 
Egzamin:    
Przed Państwową Komisją Egzaminacyjną

Program kursu:

Lp.

Temat

Liczba godzin ogółem

Liczba godzin teorii

Liczba godzin ćwiczeń

1

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – gazowych

5

5

-

2

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – gazowych

7

7

-

3

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

5

5

-

4

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

7

7

-

5

Instrukcje postępowania w razie awarii , pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

6

6

-

OGÓŁEM

30

30

-

logo

Uprawnienia E elektryczne

2014-02-19

Zapraszamy na kurs Uprawnienia E elektryczne

 

Miejsce szkolenia: Pro Silesia sp. z o.o. w Opolu

                              ul. Ozimska 14-16 lok. 314 (Rzemieślnik III p.)

                              tel.: 77 5417255

                              oraz Pro Silesia sp z o.o. Oddział w Głubczycach

                              ul. Kochanowskiego 11/2

                              tel.: 77 5417257

 

Termin: 26.02.2014 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi adresami i numerami telefonów.

 

Zapraszamy!