Aktualności

logo

Szkolenia z KFS

2015-04-24

krajowy-fundusz-szkoleniowy-kfs--pro-silesia-opoleZapraszamy firmy i przedsiębiorstwa do współpracy w ramach wykorzystania środków KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).
Oferujemy dogodne i elastyczne warunki współpracy oraz realizację szkoleń zarówno z naszej oferty i jak i na specjalne życzenie.

Kontakt: 77 54-17-250 lub biuro@pro-silesia.pl
Posiadamy biura w Opolu, Głubczycach i Namysłowie. 
logo

Kurs na piły łańcuchowe: mechaniczne spalinowe i elektryczne

Kurs "Obsługa pilarek mechanicznych elektrycznych i spalinowych" przeznaczony jest dla osób wykonujących wszelkie prace porządkowe (przycinanie gałęzi drzew i krzewów w obrębie terenów zielonych) oraz roboty budowlane i ciesielskie.

Osoby posługujące się piłami zawodowo są zobowiązane (rozp. MŚ z 24 sierpnia 2006) do przejścia specjalistycznego szkolenia w tym zakresie potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
Zaleca się również, aby osoby użytkujące piły prywatnie, posiadały odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.
Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu obsługi lub instruktażu stanowiskowego BHP.
Kurs "Obsługa pilarek mechanicznych elektrycznych i spalinowych" przeznaczony jest dla osób wykonujących wszelkie prace porządkowe (przycinanie gałęzi drzew i krzewów w obrębie terenów zielonych) oraz roboty budowlane i ciesielskie.

Osoby posługujące się piłami zawodowo są zobowiązane (rozp. MŚ z 24 sierpnia 2006) do przejścia specjalistycznego szkolenia w tym zakresie potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
Zaleca się również, aby osoby użytkujące piły prywatnie, posiadały odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.
Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu obsługi lub instruktażu stanowiskowego BHP.

W części teoretycznej szkolenia uczestnik zapozna się z budową i podziałem pilarek, silników elektrycznych i spalinowych, obsługą a także konserwacją pilarek mechanicznych. Zostaną poruszone między innymi zasady organizowania ścinki drzew oraz bezawaryjne i bezpieczne zasady pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Cześć praktyczna szkolenia dotyczy między innymi obsługi i konserwacji pilarki, oraz zagadnienia dotyczące ścinki drzew, itp.

Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie kursanta do samodzielnej i bezpiecznej obsługi pilarek mechanicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 
Wymagania dla uczestników
- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy pilarką.
 
Ramowy program szkolenia
- Budowa pilarek mechanicznych 1h
- Techniki pracy pilarkami spalinowymi - łańcuchowymi 2h
- Charakterystyka zawodu pilarza 1h
- Eksploatacja i konserwacja 2h
- BHP podczas obsługi pilarek mechanicznych 2h
- Zajęcia praktyczne 4h
Razem 14h

Zaswiadczenie po ukończeniu szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.).

Jeżeli szkolenie zostanie zlecone jako instruktaż stanowiskowy BHP, wówczas wystawiamy zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z pózn. zm.).
 
Kontakt szczegółowy w sprawie oferty
Józef Dołęga
tel. 77 54-17-257 oraz 77 54-17-250
glubczyce@pro-silesia.pl
logo

Bony szkoleniowe PUP

2015-02-12

Informujemy, że realizujemy BONY SZKOLENIOWE przyznawane osobom zarejestrowanym w Powiatowych Urzędach Pracy.
Oferujemy dogodne terminy szkoleń, szeroka oferta, indywidualne szkolenia z wybranej tematyki.
KONTAKT: 77 54 17 250 
logo

Bony szkoleniowe PUP Namysłów: kursy spawania

2015-02-12

Informujemy, że realizujemy BONY SZKOLENIOWE przyznawane osobom zarejestrowanym w Powiatowych Urzędach Pracy.
Oferujemy dogodne terminy szkoleń, szeroka oferta, indywidualne szkolenia z wybranej tematyki.
KONTAKT: 77 54 17 250 
logo

Kurs dla osób zajmujących się napełnianiem i opróżnianiem zbiorników transportowych wg kl. 8 ADR, RID

Kurs dla osób zajmujących się napełnianiem i opróżnianiem zbiorników transportowych wg kl. 8 ADR, RID

Cel kursu: Zdobycie uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych

Ilość godzin szkolenia: 12 + 2 godz. zajęć praktycznych

Egzamin: przed Komisją TDT

Cena: 500 zł + egzamin TDT

Ponadto oferujemy również szkolenia na pozostałe urządzenia podlegające TDT
w następujących klasach 2,3,6,8 i 9

Kurs dla osób zajmujących się napełnianiem i opróżnianiem zbiorników transportowych wg kl. 8 ADR, RID

Cel kursu: Zdobycie uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych

Ilość godzin szkolenia: 12 + 2 godz. zajęć praktycznych

Egzamin: przed Komisją TDT

Cena: 500 zł + egzamin TDT

Ponadto oferujemy również szkolenia na pozostałe urządzenia podlegające TDT
w następujących klasach 2,3,6,8 i 9.


Kontakt w sprawie oferty: 
Rafał Czarnecki
tel. 77 54-17-255 
czarneckir@pro-silesia.pl 

logo

Kurs na licencję detektywa

Zawód detektywa jest jednym z tych, który doczekał się ustawy deregulacyjnej - został „uwolniony”. Szkolenie jest obowiązkowe dla osób ubiegających się o licencje detektywa, którą wydaje Komenda Wojewódzka Policji. Licencje wydawane są bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji.
 

 Licencjonowani detektywi działający na wolnym rynku doskonale uzupełniają często ograniczoną działalność służb państwowych.

 

Zawód detektywa jest jednym z tych, który doczekał się ustawy deregulacyjnej - został „uwolniony”. Szkolenie jest obowiązkowe dla osób ubiegających się o licencje detektywa, którą wydaje Komenda Wojewódzka Policji. Licencje wydawane są bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji.
 

 Licencjonowani detektywi działający na wolnym rynku doskonale uzupełniają często ograniczoną działalność służb państwowych.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MSW z 16 grudnia 2013 r.

 

Ramowy program szkolenia dla osób

ubiegających się  o wydanie licencji  detektywa:
1. Ochrona danych osobowych.

2. Ochrona informacji niejawnych.

3. Przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa.

4. Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Łączna ilość godzin szkolenia  - 50 godz.

 

Szczegółowy kontakt w sprawie oferty:

Rafał Czarnecki

czarneckir@pro-silesia.pl
77 54-17-255 
Zapisz się! 

logo

Szkolenia dla PUP i OCRG

2015-01-30

Informujemy, że firma Pro Silesia realizuje bony szkoleniowe dla osób otwierających działalność gospodarczą z wykorzystaniem środkó w PUP oraz dla stażystów OCRG. Zapraszamy!  tel. 775417250
logo

BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP dla prac. i k.kier.

2014-09-30

BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ. Zapraszamy pracodawców i osoby kierujące pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw, na bezpłatne okresowe szkolenie BHP. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i kadry kierowniczej, prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą.
Zapisy: tel. 77 54-17-250 lub 77 54-17-255 (Rafał Czarnecki)
e-mail: biuro@pro-silesia.pl  lub czarneckir@pro-silesia.pl
(kliknij aby rozwinąć)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu wspólnie z firmą PRO SILESIA sp. z o.o. w Opolu zaprasza pracodawców i osoby kierujące pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw, na bezpłatne okresowe szkolenie BHP. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i kadry kierowniczej, prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą.

 
Szkolenie będzie miało charakter ogólny. Zakres tematyczny obejmie: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, poznawanie zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, a także analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ponadto mowa będzie o metodyce i organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o zasadach postępowania w razie wypadku w czasie pracy, udzielania pierwszej pomocy, jak również ochronie przeciwpożarowej. Poruszony również zostanie temat społecznych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu ul. Ozimska 14-16 lok. 314 lub w innych miejscach uzgodnionych z uczestnikami szkolenia. Chętnych do udziału w szkoleni prosimy o zgłaszanie się telefonicznie lub adres e-mail.
tel. 77 54-17-250 lub 77 54 17 255
e- mail: biuro@pro-silesia.pl   lub czarneckir@pro-silesia.pl
 
Proponowane terminy szkoleń:

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

17-18.09.2014

szkolenie ogólne

 

2-3.10.2014 

branża budowlana

5-6.11.2014

przetwórstwo przemysłowe

3-4.12.2014

szkolenie ogólne

25-26.09.2014

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

8- 9.10.2014

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

19-20.11.2014

handel hurtowy i detaliczny

9-10.12.2014

budownictwo

 

16-17.10.2014

przemysł przetwórczy

26-27.11.2014

szkolenie ogólne

 

 

28-29.10.2014

 Naprawa samochodów i motocykli

27-28.11.2014

 branża transportowa

 


W przypadku większej ilości zainteresowanych istnieje możliwość ustalenia dodatkowych terminów oraz realizacji szkolenia u zamawiającego.

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu ul. Ozimska 14-16 lok. 314 lub w innych miejscach uzgodnionych z uczestnikami szkolenia. Chętnych do udziału w szkoleni prosimy o zgłaszanie się telefonicznie lub adres e-mail.

Opole: tel. 77 54-17-250 lub 77 54-17-255 (Rafał Czarnecki)
e-mail: biuro@pro-silesia.pl  lub czarneckir@pro-silesia.pl

Głubczyce: tel. 77 54-17-257 lub 665 654 185 (Józef Dołęga)
e-mail: glubczyce@pro-silesia.pl 
 
logo

Emisja i higiena głosu. Dla nauczycieli i opiekunów. Bezpłatne.

Szkolenie dla zorganizowanych grup jest darmowe do końca grudnia 2017!!!

         Choroby narządu głosu u nauczycieli, to 1/3 wszystkich chorób zawodowych w Polsce, alarmują eksperci Instytutu Medycyny Pracy. Częste zwolnienia lekarskie, zniżki godzin, urlopy zdrowotne - oznaczają trudności organizacyjne w szkole. Dolegliwości typu: męczliwość głosu, chrypka, zaniki głosu, guzki głosowe - występują praktycznie u większości polskich nauczycieli. Tymczasem - jak dowodzą badania - już po jednych warsztatach emisji głosu parametry głosowe znacznie się poprawiają.
          Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Intensywne mówienie przez wiele lat bez odpowiedniego przygotowania lub treningu, może zakończyć się zniszczeniem, a nawet jego utratą. Dlatego tak ważne jest opanowanie przez nauczycieli zasad prawidłowej emisji głosu.
Szkolenie dla zorganizowanych grup jest darmowe do końca grudnia 2017!!!

         Choroby narządu głosu u nauczycieli, to 1/3 wszystkich chorób zawodowych w Polsce, alarmują eksperci Instytutu Medycyny Pracy. Częste zwolnienia lekarskie, zniżki godzin, urlopy zdrowotne - oznaczają trudności organizacyjne w szkole. Dolegliwości typu: męczliwość głosu, chrypka, zaniki głosu, guzki głosowe - występują praktycznie u większości polskich nauczycieli. Tymczasem - jak dowodzą badania - już po jednych warsztatach emisji głosu parametry głosowe znacznie się poprawiają.
          Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Intensywne mówienie przez wiele lat bez odpowiedniego przygotowania lub treningu, może zakończyć się zniszczeniem, a nawet jego utratą. Dlatego tak ważne jest opanowanie przez nauczycieli zasad prawidłowej emisji głosu.

Podczas warsztatów nauczyciele nauczą się:
  • jak mówić bez wysiłku i zmęczenia głosowego
  • jak wykorzystać naturalne możliwości swojego narządu głosowego
  • jak wzmocnić swój głos, mówić wytrzymałym i nośnym głosem
  • jak poprawić jakość i komfort pracy głosem
  • jak najefektywniej pracować nad własnym głosem
  • jak chronić narząd głosu przed chorobami zawodowymi

Zajęcia poprowadzi doświadczona i ceniona trenerka, specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń w zakresie zasad prawidłowej emisji głosu, posiadająca odpowiednie przygotowanie oraz uprawnienia instruktora emisji głosu. 

Długość szkolenia:
5 godz. lekcyjnych (5 x 45 min.) w tym: 
1,5 godz. – wykład zagadnień teoretycznych połączony z prezentacją multimedialną  
3,5 godz. – praktyczne ćwiczenia głosowe

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu optymalnych warunków emisji i higieny głosu; pogłębienie świadomości głosowej oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących kształtowania indywidualnych umiejętności posługiwania się głosem w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Ramowy program szkolenia:
1. Ćwiczenia aktywizujące (wyzwolenie energetycznego potencjału organizmu w zakresie motoryki dużej i malej ze szczególnym uwzględnieniem narządów artykulacyjnych).
2. Ćwiczenia oddechowe (utrwalenie świadomości korelacji pomiędzy mechanizmem mowy, a techniką oddechową).
3. Ćwiczenia relaksacyjne (rozluźnienie napięć  psychofizycznych, wyciszenie emocji, wyzwolenie naturalnego potencjału sił witalnych organizmu).
4. Ćwiczenia emisyjne (wyzwolenie naturalnego głosu organicznego, ataki głosowe, nastawienie głosowe, fonacja, aktywizacja rezonatorów).
5. Ćwiczenia praktycznej pracy głosem w etiudach z tekstem wygłaszanym i odczytywanym na głos.
Czas i miejsce szkolenia:

Szkolenie może zostać zrealizowane w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i czasie, zarówno w placówce Zamawiającego, jak i w naszej siedzibie w Opolu, ul. Ozimska 14-16 lok.314, budynek Rzemieślnika III piętro.

Zaświadczenia i certyfikaty:
Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu (na drukach MEN)
 
Preferowana ilość uczestników w jednej grupie: 20-25 osób
Kontakt i zapisy: tel. 77 54-17-250 lub klikając w przycisk zapisz się/zadaj pytanie
logo

Kurs na wózki jezdniowe - start 8 września

2014-08-27

Ogłaszamy nabór na kurs "Operator wózka jezdniowego".
Start 8 września 2014. Zajęcia odbywać się będą codziennie.
Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia w języku polskim, angielskim i niemieckim, umożliwiające rozpoczęcie pracy w krajach UE.

Kontakt: Rafał Czarnecki tel. 77 54-17-255 lub 77-54-17-250
lub czarneckir@pro-silesia.pl lub biuro@pro-silesia.pl 
logo

Uprawnienia elektryczne E i D

2014-07-15

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczne E i D. Szkolenie odbędzie się w dniach 24, 25, i 28 lipca (egzamin).
Szczegółowe informacje Rafał Czarnecki tel. 77 5417255 lub czarneckir@pro-silesia.pl.
logo

Wakacyjny ekspresowy kurs wózków jezdniowych

2014-07-15

Ogłaszamy nabór na kurs "Operator Wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą bulti". Szkolenie w trybie ekspresowym rozpocznie się 30 lipca. 
Jazdy odbywają się na wózkach renemowanej japońskiej fimy Komatsu, dwóch spalinowych (z manualną i automatyczną skrzynią biegów) oraz na elektrycznym bocznym wysokiego składowania. Wózki wykorzystywane są tylko do celów szkoleniowych.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie w języku polskim, angielskim i niemieckim, umożliwiające  podjęcie pracy w krajach UE.
Zapraszamy! tel. 77 54-17-250 lub 77 54-17-255
logo

Wakacyjna promocja: wynajem sali konferencyjnej

2014-07-11

Wakacyjna promocja WYNAJMU  SALI w centrum Opola


Firma Pro Silesia sp. z o. o. oferuje możliwość wynajęcia profesjonalnej, dobrze wyposażonej sali do wszelkich rodzajów szkoleń, prezentacji i konferencji.

 

 

OFERTA   WYNAJMU  SALI


Firma Pro Silesia sp. z o. o. oferuje możliwość wynajęcia profesjonalnej, dobrze wyposażonej sali do wszelkich rodzajów szkoleń, prezentacji i konferencji.

Sala jest doskonale zlokalizowana w samym centrum miasta, w Opolu przy ul. Ozimskiej 14-16 lok. 314 (budynek Rzemieślnika, III piętro). Cały budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek posiada dwie windy, osobową i towarową. Dla uczestników dostępna jest również świeżo wyremontowana toaleta.

Sala wyposażona w jest 14 stanowisk komputerowych (plus dodatkowe, piętnaste stanowisko komputerowe dla osoby prowadzącej), rzutnik multimedialny, ekran, dużą tablicę magnetyczną/suchościeralną, flip-charty. Stanowiska komputerowe posiadają zainstalowane pakiety biurowe Office. Sala posiada stały dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi, dzięki czemu mogą Państwo przeprowadzić szkolenia i prezentacje jeszcze efektywniej.

Firma Pro Silesia oferuje profesjonalną obsługę w postaci serwisu kawowego, usługi cateringowej każdego szkolenia, z możliwością dostosowania do Państwa indywidualnych potrzeb, aby mogli się Państwo skupić wyłącznie na merytorycznym aspekcie szkolenia lub konferencji.


Ilość osób:

  • max. 45 w ustawieniu „kinowym”,
  • 20 osób w ustawieniu „klasowym”,
  • 22 osoby w ustawieniu litera „U”,
  • 14+1 stanowisk komputerowych.

 

Całkowity metraż sali to 70 m2. Wysokość 3,4 m.

Cena do uzgodnienia.


Wszelkich informacji w sprawie wynajmu i organizacji szkolenia:

Pro Silesia sp. z o. o.

Opole ul. Ozimska 14-16, lok. 314

tel. 77 54 17 250

biuro@pro-silesia.pl 

logo

Okresowe BHP

2014-07-02

Zapraszamy na szkolenie BHP dla:
-pracodawców,
-pracowników robotniczych,
-racowników administracyjno - biurowych.
Miejsce szkolenia: Pro Silesia sp. z o. o.  oddział Głubczyce,  ul. Kochanowskiego 11/2


Kontakt szczegółowy
tel. 77 54 17 257      e-mail: glubczyce@pro-silesia.pl
logo

Sanitariusz szpitalny

2014-06-02

Pro Silesia sp. z o.o. oddział Głubczyce ogłasza nabór na kurs "Sanitariusz szpitalny", który obejmuje 200 godz. zajęć w dniach i miejscu ustalonym ze słuchaczami.


Kontakt:
Józef Dołęga
Pro Silesia sp. z o.o.
Oddział Głubczyce
ul. Kochanowskiego 11/2
48-100 Głubczyce
tel: 77 5417257

ZAPRASZAMY!